บริการให้เช่า

ประเภททรัพย์สิน
ภาพทั่วไปทรัพย์สิน
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
ขนาด/น้ำหนัก
อัตราค่าเช่าต่อเดือน
พื้นที่/ขนาด
 
โกดัง
237 เนินพระ เมืองระยอง ระยอง - 20,000 -
รถโฟล์คลิฟท์
237 เนินพระ เมืองระยอง ระยอง 2.5ตัน 4,000
อาคาร
14 ม.2 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง กว้าง 20 เมตร x ยาว 50 เมตร 0
อาคาร
14 ม.2 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง กว้าง 20 เมตร x ยาว 50 เมตร 0
อาคาร 27/2 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 744 ตร.ม. 0
อาคาร
27/2 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 96 ตร.ม. 0
รถโฟล์คลิฟท์ เลขที่ 170 ม.7 ไพร ขุนหาญ ศรีสะเกษ รถสิบล้อ 0
โกดัง
124 สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 375ตร.ม./15x25ม. 0
โกดัง
เลขที่ 179 ธาตุ เชียงคาน เลย 384 ตารางเมตร 6,000 384 ตารางเมตร
ที่ดิน
เลขที่ 179 ธาตุ เชียงคาน เลย 3 ไร่ 6,000 3 ไร่
อาคาร
เลขที่ 179 ธาตุ เชียงคาน เลย 40 ตารางเมตร 6,000 40 ตารางเมตร
ที่ดิน
ถนนราษฎอุทิศ หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม 361 ตารางวา 4,944 361
โกดัง
เลขที่ 53 หมู่ 13 นาแก นาแก นครพนม 384 ตรม. 20,000 3 ไร่
รถโฟล์คลิฟท์
345 หมู่ 8 แม่กา เมืองพะเยา พะเยา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 ตัน 0
โกดัง 247 หมู่ 6 เชียงแรง ภูซาง พะเยา 384 ตร.ม. 5,000
อาคาร
247 หมู่ 6 เชียงแรง ภูซาง พะเยา 72 ตร.ม. 2,000
รถโฟล์คลิฟท์
247 หมู่ 6 เชียงแรง ภูซาง พะเยา ขนาด3 ตัน 3,000
รถโฟล์คลิฟท์
888 หมู่ 1 วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 3 ตัน 3,000 3 ตัน
โกดัง 2/3 หมู่ที่ 4 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1 ไร่ 2 งาน 11 (2/10) ตารางวา 30,000 1 ไร่ 2 งาน 11 (2/10) ตารางวา
รถโฟล์คลิฟท์ เลขที่ 65 หมู่ที่ 2 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 3 ตัน 0